Minecraft-Servery.eu

27
Servery
123
Registrace
257
Hráči
Podmínky Služby

Upozorňujeme, že tyto smluvní podmínky se mohou kdykoli aktualizovat a nebo měnit.

Věnujte prosím chvíli kontrole těchto pravidel podrobně uvedených níže. Pokud s nimi souhlasíte, můžete přidat svůj web nebo server do tohoto seznamu minecraft serverů.
Všechny minecraft servery uvedené v tomto seznamu jsou zdarma předkládány uživateli registrovanými na https://www.minecraft-servery.eu. Návštěva těchto webových stránek je vaší vlastní volbou akce kliknutím na odkaz na tyto webové stránky, na vaše vlastní riziko. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za cokoli, co uživatel navštíví, nicméně jakýkoli obsah, který nepatří na https://www.minecraft-servery.eu by měl být nahlášen a bude co nejdříve odstraněn.

1. Souhlas s podmínkami použití a změnami

Při každém použití nebo přístupu na https://www.minecraft-servery.eu nebo jakékoli subdomény souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami použití a ve znění pozdějších předpisů, s oznámením nebo bez něj. Pokud navíc používáte konkrétní službu na adrese https://www.minecraft-servery.eu, budete podléhat jakýmkoli pravidlům nebo směrnicím vztahujícím se na tyto služby a budou začleněny odkazem do těchto Podmínek používání.

2. Naše služby

Souhlasíte s tím, že si majitelé stránek https://www.minecraft-servery.eu, vyhrazují výhradně právo a mohou kdykoli a bez předchozího upozornění a jakékoli odpovědnosti vůči vám pozměnit nebo ukončit https://www.minecraft-servery.eu a jeho služby nebo smazat údaje, které poskytnete, ať dočasně nebo trvale. Neneseme žádnou odpovědnost za včasnost, vymazání, neuložení, nepřesnost nebo nesprávné doručení jakýchkoli údajů nebo informací.

3. Hlasování a Ranking System

Všechny uvedené servery Minecraft jsou seřazeny podle počtu jedinečných hlasů obdržených každý měsíc. Resetujeme počet hlasů v první den každého měsíce. Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádný druh automatizovaného zaváděcího systému, proxy servery, vpn, skripty ani žádný jiný mechanismus nebo aplikaci, která by mohla vést k nespravedlivému (podváděnému) vyššímu počtu hlasů pro váš uvedený server Minecraft. V případě, že jste přistiženi při podvádění hlasovacího systému, abyste získali jakoukoli výhodu, vyhrazujeme si právo resetovat vaše hlasy a deaktivovat (zmrazit) váš seznam, aby návštěvníci nemohli navštívit vaši stránku na adrese https://www.minecraft-servery.eu, vaše adresa URL nebo adresa IP serveru trvale. Pokud se na vašem účtu vyskytnou nějaké nevyřízené nákupy / kredity, nebudete si je moci nárokovat / refundovat, protože jste zrušili smluvní podmínky.

4. Vaše povinnosti a povinnosti registrace

Abyste mohli používat https://www.minecraft-servery.eu, musíte se zaregistrovat na našich stránkách a souhlasit s poskytováním pravdivých informací na požádání. Při registraci výslovně vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami používání a mohou být čas od času změněny.

5. Registrace a Heslo

Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti vašeho hesla a jste zodpovědní za všechna použití prostřednictvím vaší registrace a / nebo přihlašování, ať už jste je autorizovali nebo neoprávnili. Souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití nebo vaší registraci, uživatelském účtu nebo hesle.

6. Vaše Chování

Souhlasíte s tím, že za veškeré informace nebo data jakéhokoli druhu, ať už text, software, kód, hudbu nebo zvuk, fotografie nebo grafiku, video nebo jiné materiály (obsah), veřejně nebo soukromě poskytnuté, odpovídá výlučně osoba poskytující obsah nebo osoba, jejíž uživatelský účet se používá. Souhlasíte s tím, že vás naše webové stránky mohou vystavit obsahu, který může být nevhodný nebo urážlivý. Za obsah, který se objevuje na https://www.minecraft-servery.eu ani za žádné chyby nebo opomenutí vám nebudeme nijak odpovídat. Při používání https://www.minecraft-servery.eu nebo jakýchkoli poskytovaných služeb výslovně souhlasíte s tím, že nebudete: (a) poskytovat jakýkoli obsah ani provádět jakékoli chování, které může být nebezpečné, škodlivé, hrubé, obtěžující, pronásledující, mučivé, hanlivé, urážlivé, vulgární, obscénní, urážlivé, nevhodné, pornografické, navržené nebo narušující nebo přerušující https://www.minecraft-servery.eu nebo jakoukoli poskytovanou službu infikovanou virem nebo jinou destruktivní či škodlivou programovací rutinou, občanskoprávní nebo trestní odpovědnost, nebo která může porušovat platné místní, národní nebo mezinárodní právo; (b) předstírat zosobnění nebo zkreslení vašeho spojení s jakoukoli osobou nebo subjektem, nebo falšovat nebo jinak usilovat o skrytí nebo zkreslení původu jakéhokoli Obsahu, který poskytujete; (c) shromažďovat nebo sbírat jakékoli údaje o jiných uživatelích; (d) Poskytovat nebo používat https://www.minecraft-servery.eu a jakýkoli Obsah nebo službu jakýmkoli komerčním způsobem nebo jakýmkoli způsobem, který by zahrnoval nevyžádanou poštu, spam, řetězová písmena, pyramidová schémata nebo jakoukoli jinou formu neoprávněné reklamy bez náš předchozí písemný souhlas.

7. Podání obsahu na Minecraft-Servery.eu

Poskytnutím jakéhokoli obsahu na adrese https://www.minecraft-servery.eu: (a) (a) souhlasíte s tím, že nám poskytnete celosvětové, svobodné, trvalé, nevýlučné právo a licenci (včetně jakýchkoli morálních práv nebo jiných nezbytných práv) na používat, zobrazovat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, distribuovat, provádět, propagovat, archivovat, překládat a vytvářet odvozená díla a kompilace, zcela nebo částečně. Tato licence se bude vztahovat na jakoukoli formu, média, technologii známou nebo později vyvinutou; (b) zaručujete a prohlašujete, že máte všechna zákonná, morální a jiná práva, která mohou být nezbytná k udělení licence uvedené v tomto oddílu 7; Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máme právo (ale nikoli povinnost), podle našeho výhradního uvážení, kdykoli a z jakéhokoli důvodu, s oznámením nebo bez něj, odmítnout zveřejnit nebo odstranit nebo zablokovat přístup k veškerému obsahu, který poskytujete.

8. Služby třetích stran

Zboží a služby třetích stran mohou být inzerovány a nebo zpřístupňovány prostřednictvím https://www.minecraft-servery.eu. Prohlášení týkající se produktů a služeb poskytovaných třetími stranami se řídí zásadami a prohlášeními těchto třetích stran. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli vaše jednání nebo interakce s třetími stranami.

9. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte a zbavíte nás neškodnosti, našich dceřiných společností, přidružených společností, spřízněných stran, zaměstnanců, nezávislých smluvních partnerů, inzerentů, partnerů z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které mohou být provedené jakoukoli třetí stranou, které je způsobeno nebo vyvstává z vašeho chování nebo spojení s https://www.minecraft-servery.eu nebo službou, poskytováním obsahu, porušením těchto Podmínek používání nebo jakýmkoli jiným porušením práv jiné osoby nebo strany.

10. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ Minecraft-Servery.eu A JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO OBSAH POSKYTOVANÉ (SLUŽBA) JE DOSTUPNÉ A POSKYTOVÁNO VÁM NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. POSKYTUJEME VÁM TAK, ŽE A JSME VÝSLOVNĚ ODMÍTÁME VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉKOLI DRUHY, IMPLIKOVANÉ NEBO VÝSLOVNĚ, VČETNĚ, NEJSOU omezené na ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU, IMPLIKOVANOU NEBO VÝSLOVNOU, ŽE ŽÁDNÁ ČÁST SLUŽBY BUDE NEPORUŠENÁ, BEZ CHYBY, BEZ VIRU, DOBRÁ, BEZPEČNÁ, PŘESNÁ, SPOLEHLIVÁ, JAKÉKOLI KVALITY, NEBO ŽÁDNÝ OBSAH JE BEZPEČNÝ V RÁMCI DOKUMENTU . ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VÍCE NEŽ ŽÁDNÝ ÚČASTNÍK V SLUŽBĚ POSKYTUJE ODBORNÉ PORADENSTVÍ KDYKOLI DRUHU A ŽE POUŽÍVÁNÍ TAKÝCH PORADCÍ NEBO JAKÝCHKOLI OSTATNÍCH INFORMACÍ JE POTŘEBNÉ ZA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A BEZ NAŠE ZODPOVĚDNOSTI ŽÁDNÉHO DRUHU. Některé jurisdikce nemusí povolit vzdání se implicitních záruk a výše uvedené vyloučení odpovědnosti se na vás nemusí vztahovat, pouze pokud se týká implicitních záruk.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEMÁME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ PŘÍMÝ, NEPŘÍMÝ, ZVLÁŠTNÍ, INDIKENTÁLNÍ, NÁSLEDNÝ NEBO PŘÍKLADNÝ POŠKOZENÍ, VČETNĚ, ALE NEJEDNÁVĚJÍCÍ ŠKODY ZA ZTRÁTY ZISKŮ, DOBRÉHO POUŽITÍ, ÚDAJŮ NEBO JINÝCH ÚČINKŮ ZPŮSOBILÁME PORADENSTVÍ MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKOD, VÝSLEDEK Z NEBO VYPLÝVÁNÍ Z (I) POUŽITÍ NEBO NEBEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, (II) NÁKLADY ZA ZÍSKÁNÍ NÁHRADNÝCH ZBOŽÍ A / NEBO SLUŽEB Z VÝSLEDKŮ ZAKÁZANÝCH TRANSAKCÍ DO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY, (III) NENAUTORIZOVANÝ PŘÍSTUP K NEBO ZMĚNĚM PŘENOSU VAŠICH ÚDAJŮ, (IV) PROHLÁŠENÍ NEBO PROVÁDĚNÍ ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANY NA SLUŽBĚ NEBO (V) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY. Upozorňujeme, že přijetím podmínek v dokumentu se také vzdáváte svého práva podniknout jakékoli právní nebo jiné kroky proti komukoli nebo čemukoli souvisejícímu s Minecraft-Servery.eu. Nezapomeňte, že nejsme odpovědní za žádné zveřejněné zprávy. Nezaručujeme ani nezaručujeme správnost, úplnost nebo užitečnost jakékoli zprávy a neneseme odpovědnost za obsah žádné zprávy. Zprávy vyjadřují názory autora zprávy, ne nutně názory této nástěnky. Každý uživatel, který se domnívá, že zaslaná zpráva je nevhodný, se doporučuje kontaktovat nás okamžitě e-mailem. Máme schopnost odstranit nežádoucí zprávy a vynaložíme veškeré úsilí, abychom tak učinili, v přiměřeném časovém rámci, pokud zjistíme, že je nutné odstranění. Souhlasíte s používáním této služby, že nebudete používat tuto nástěnku k zveřejňování žádného materiálu, který je vědomě nepravdivý a / nebo urážlivý, nepřesný, urážlivý, vulgární, nenávistný, obtěžující, obscénní, vulgární, sexuální orientace, ohrožující, narušovat soukromí osob nebo jinak porušovat jakýkoli zákon. Souhlasíte s tím, že nezveřejňujete žádný materiál chráněný autorskými právy, pokud autorské právo nevlastníte.